Colofon

Disclaimer

Deze website www.onfile.eu (de “Website”) is eigendom van Stichting ONfile (hierna te noemen “ONfile”), een onderneming met adres Gaasterlandstraat 5, 1079 RH, Amsterdam. ONfile is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41216021.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Webdesign

Concept & grafisch ontwerp
Ontwerpstudio SKVL

Interactie ontwerp & realisatie
Buro de Peper

Inhoud Website

ONfile behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

ONfile besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Beeld Eigendom

Deze website is met zorg samengesteld. Indien deze onjuiste informatie bevat, kunnen daar echter geen rechten aan worden ontleend. In verband met de publicatie van beeldmateriaal besteedt ONfile veel zorg aan het verkrijgen van toestemmingen en wenst ONfile bestaande rechten te respecteren. Mocht het desondanks voorkomen, dat een persoon ongewild is afgebeeld (portretrecht), dan wel dat hij/zij van mening is dat bepaalde rechten niet worden gerespecteerd (auteursrecht), dan verzoeken wij deze persoon om contact op te nemen met ONfile. ONfile is altijd bereid het auteursrecht op te volgen.

Aansprakelijkheid

ONfile is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en ONfile tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

ONfile is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en ONfile is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is ONfile niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. ONfile aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij ONfile voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ONfile is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met ONfile via info@onfile.eu.