Handboek
Journalistieke
Inburgering

Dit handboek is geschreven vanuit de overtuiging dat journalisten en andere makers met een vluchtelingenachtergrond een waardevolle bijdrage kunnen en moeten leveren aan de Nederlandse media.

In een tijd waarin het publieke debat vaak gaat over ‘vluchtelingen’ en hun landen van herkomst, is het belangrijk dat de stemmen van nieuwkomers gehoord worden. Bovendien gaat het ook over diversiteit. De meeste mediaorganisaties zijn er inmiddels van doordrongen dat zij diverser moeten worden om relevant te blijven. Dat betekent dat er plek moet komen voor nieuwkomers – als collega’s op de redactievloer of als freelancers. Dit is een uitdaging voor mediaorganisaties, maar ook voor jou, als nieuwkomer in de Nederlandse journalistiek. We weten dat het niet makkelijk is om als gevluchte mediaprofessional opnieuw te moeten beginnen in een ander land. Sterker nog: we staan regelmatig versteld van de moed en het doorzettingsvermogen van nieuwkomers. We hopen dat we al die andere doorzetters met dit Handboek Journalistieke Inburgering een eindje op weg kunnen helpen.

Render van Handboek Journalistieke Inburgering