Somer
Al-Abdallah

Somer Al-Abdallah (1984, Syrië) werkte in Syrië en Turkije als journalist en onderzoeker. In Nederland schrijft hij voor RFG magazine, Majalla.nl en het Friesch Dagblad en publiceerde hij meerdere artikelen in De Volkskrant. Van mei tot en met juli 2018 liep hij stage bij De Volkskrant. Sindsdien is hij als freelancer verbonden aan die krant en is NTR zijn vaste opdrachtgever. ‘Ik ben geïnteresseerd in onderwerpen als integratie, de situatie in het Midden-Oosten, religie, politiek en hoe de mensen denken en de verschillen (en overeenkomsten) tussen hen.’

Is Syrië veilig genoeg om teruggestuurd te worden?

De Fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, zegt dat 95% van Syrië veilig is. En daarom moeten en kunnen Syrische vluchtelingen volgens hem naar hun land terugkeren. Baudet vroeg een debat aan in de Tweede Kamer “om te kijken op welke wijze wij de status van deze Syriërs kunnen aanpassen zodat deze Syriërs terug kunnen… en dus niet permanente verblijfsvergunning krijgen”. Veel mensen schrokken van deze uitspraak. Net in Nederland zocht uit wat de regels omtrent uitzetting zijn.

Lees het artikel op netinnederland.nl

Deze Palestijnse staatlozen uit Syrië krijgen voor het eerst in hun leven een paspoort

De eerste vluchtelingen uit Syrië hebben een Nederlands paspoort gekregen. Het gaat voornamelijk om Palestijnse staatlozen die vanwege hun status binnen drie jaar kunnen naturaliseren in plaats van de gebruikelijke vijf jaar.

Lees het artikel op volkskrant.nl

Beeld: Raymond Rutting

Uit naam van alle gelovigen?

Islam is altijd het eerste dat in ons opkomt als we het hebben over extremisme of terrorisme. Moslimextremisten slagen vaak in het koppelen van geweld aan de islam door hun terroristische daden uit naam van het geloof. Ze rechtvaardigen wat ze doen op basis van bepaalde Koranverzen. Critici van de islam zien het als een religie die altijd om strijd vraagt. Volgens hen bevat de Koran verzen die oproepen tot geweld.

Lees het artikel op netinnederland.nl

Een vluchteling onder zijn niveau laten werken helpt niet

Hebben mensen bij de sociale dienst vooroordelen over mensen uit 'derdewereldlanden'? In sommige gemeenten wil men de vluchteling zo snel mogelijk aan het werk zetten, of in de schoolbanken, ongeacht ervaring of opleidingsniveau. Is dat slim?

Lees het artikel op volkskrant.nl

Beeld: Marcel van den Bergh / de Volkskrant

'I am not a revolution guy’

Temidden van de waanzin van de Syrische oorlog speelde Aeham Ahmad piano - om niet gek te worden en om zijn vrienden en buurtgenoten een beetje troost te bieden. De beelden van Ahmad gingen de wereld over en maakten van hem een beroemdheid, tegen wil en dank.

Lees het interview met Ahmad op Blendle.

Menselijke solidariteit met en het verdedigen van de mensenrechten van wie dan ook, daar gaat het om in deze wereld

Twee mensen die ik heb ontmoet, hebben mij een bredere kijk op de mensheid gegeven.

Lees het artikel op volkskrant.nl

Beeld: Joost van den Broek / De Volkskrant

Voor een nieuwkomer is proeven altijd goed

In de pers staan verhalen over vluchtelingen die blijven steken in hun eerste stappen in het land van asiel. Ze vinden het moeilijk om tot in detail grip te krijgen op het leven van de mensen, hun gewoontes, denkpatronen en de geschiedenis van het land. Dat is echter nodig om een duidelijk beeld van dit land te krijgen en er zo snel mogelijk te integreren. Veel vluchtelingen lijden onder het beperkte contact met Nederlanders, maar vinden contact maken met hen moeilijk, waardoor ze binnen hun oude kring blijven. Ze vinden het noodzakelijk dat een Nederlander hen bij de hand neemt om de ‘ins and outs’ van dit land te leren kennen.

Meer informatie op majalla.nl

Juichte ik voor Syrië toen het zich (bijna) voor het WK voetbal kwalificeerde?

Vroeger hield ik niet echt van het kijken naar voetbal, hoewel ik het wel een leuke teamsport vond om te doen. In een bepaalde periode van mijn jeugd werd het aanmoedigen van het Syrische team belangrijker voor mij, omdat het het team van het land is waartoe ik behoor.

Lees het artikel op majalla.nl

De twee joden in mijn huis

Misschien is het niet mijn recht om mensen in te delen naar religie. Vooral als ze dat, zoals ikzelf, niet willen of weigeren hun identiteit te beperken tot hun religieuze dimensie. Maar hier wil ik dat wel doen, want twee mensen die ik heb ontmoet, hebben me geholpen een bredere kijk op de mensheid te ontwikkelen.

Lees het artikel op rfgmagazine.nl

Contact

Bekijk ook eens deze andere profielen